top of page

Gjennomløpsreoler

Gjennomløpsreol er et lagringssystem hvor man lagrer flere paller i dybden. Pallene settes inn på den ene siden av reolen og plukkes ut på motsatt side. Reolen har en svak helning innover i reolen og pallene lagres på rullebaner. Rullebanene er utstyrt med en mekanisme som gjør at varene beveger seg i en styrt, lav hastighet. Gjennomløpsreoler egner seg utmerket i kjøle- og fryselagre, mellomlagring, lager med stort omløp og i lager med klargjorte varer med utløpsdato.

Gjennomløpsreol.jpg
bottom of page