top of page

INDUSTRIUTSTYR

Vårt utvalg av industriutstyr består av transportutstyr for intern bruk, både på lager, verksted og byggeplass. Transportkasser for trygg oppbevaring. Trapper og stiger til flere formål. Solide jekketraller og vogner. Avfallsbeholdere og industrimerking med mer. 

bottom of page