top of page

Grenreoler

En fleksibel oppbevaringsløsning som egner seg til lange og variererte lengder. Grenreoler brukes gjerne til lagring av trevirke, rør, plater, gulvbelegg og annet langt gods. Reolene består av vertikale søyler med horisontale stag i valgfri bredde tilpasses lengden på det som skal lagres i reolen. Armene som godset hviler på festes enkelt i søylen og kan justeres i høyden.

Illustrasjonsbilde av Industrifabrikkens
bottom of page