top of page

Push- back reoler

En push- back reol er et kompakt lagringssystem som muliggjør lagring av to til fire paller i dybden per nivå. Pallene plasseres på vogner som skyves i dybderetning på skinner. Når en pall trekkes ut av reolen følger neste pall etter da reolen har en slak helning mot plukkesone. Reolen har en integrert bremse- og stoppfunksjon som gjør at pallene sklir forsiktig etter hverandre og stopper. Første pall som settes inn, er siste pall ut. 

KIMER PALX.JPG
bottom of page